Zarządzanie własnością intelektualną

Umowy

Przygotowanie i opiniowanie umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, know-how.

Spory

Reprezentacja i pomoc prawna w sporach związanych z własnością intelektualną.

Sądy i urzędy

Reprezentowanie i pomoc prawna w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej, a także przed odpowiednimi organizacjami zbiorowego zarządzania (m.in. ZAiKS, SFP, STOART).

Ochrona własności intelektualnej

Rozpoznanie

Analiza działalności firmy w celu opracowania modelu ochrony maksymalnie dopasowanego do potrzeb.

Działanie bezpośrednie

Namierzanie i identyfikacja nielegalnych działań (np. pirackich plików) oraz doprowadzenie do zaprzestania naruszania praw, m.in. poprzez blokadę, usunięcie, zabezpieczenie sądowe (podejmowane kroki zależą od rodzaju naruszenia). 

Postępowanie

Zabezpieczenie i opracowanie dokumentów niezbędnych do skierowania roszczenia w związku z naruszeniem praw na drogę cywilną i/lub karną. Reprezentowanie przed sądami cywilnymi, karnymi, organami ścigania. 

Znaki towarowe

Rejestracja znaku

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji znaku towarowego, złożenia sprzeciwu od zgłoszenia podmiotu trzeciego itp.

Postępowanie

Pomoc prawna w prowadzeniu postępowania przed Urzędem Patentowym RP, WIPO oraz innymi instytucjami związanymi z rejestracją i używaniem znaków towarowych.

Komercjalizacja

Przygotowanie i opiniowanie dokumentów związanych z powstaniem, wyceną i zbyciem praw do znaku towarowego.

PUBLIKACJE

KONTAKT

wawa720

Kancelaria Giers-Badowska

ul. Częstochowska 25/27

22-100 Warszawa

tel: 793 650 458