Geoblokada
Nowe przepisy ułatwią korzystanie z serwisów takich jak VOD.pl, Ipla, Player.pl, poza granicami Polski.  Do tej pory, z uwagi na ograniczenia wynikające z umów licencyjnych, film kupiony w Polsce mógł być niedostępny za granicą.

Według nowych przepisów, zakupione treści będą dostępne dla użytkownika, jeśli tylko zostanie w granicach Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko filmów i seriali, ale też książek, muzyki, czy gier. To nie oznacza, że geoblokada zostanie całkowicie zniesiona. Tak jak dotychczas, każdy z dystrybutorów będzie mógł wybrać jaki kontent udostępni na jakim rynku. Nowością jest umożliwienie podróżowania z usługą.  

Dzisiejsze porozumienie przyniesie konkretne korzyści dla Europejczyków. Osoby, które korzystają z ulubionych seriali, muzyki i wydarzeń sportowych w kraju będą mogli korzystać z nich podczas podróży po Europie. To nowy, ważny krok w przełamywaniu barier w jednolitym rynku cyfrowym” powiedział Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego

Wciąż pozostało do dopracowania kliku szczegółów. Nie wiadomo na przykład jak będzie kształtowana oferta dla podróżujących użytkowników. Czy po przekroczeniu granicy, użytkownik będzie miał dostęp do już zakupionych treści, ale poza nimi zobaczy treść wyłącznie przeznaczone na rynek, na który wjeżdża, czy ten z którego pochodzi? 

 

Regulacje mają wejść w życie na początku 2018 roku. To ważny termin dla wszystkich dystrybutorów treści cyfrowych, ponieważ do tego  czasu powinni dostosować zapisy w zawieranych umowach licencyjnych. 

Skomentuj ten artykuł