Adres:

Kancelaria Giers-Badowska

ul. Częstochowska 25/27

22-100 Warszawa

marta@kancelariamgb.pl

tel: 793 650 458