Jak przetwarzam dane?

Polityka prywatności i plików cookies

Chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu i zarządzaniu danymi osobowymi, które nam przekazujesz, powodach, dla których je zbieramy i jak zapewniamy ich bezpieczeństwo.

Celem niniejszej Polityki Prywatności i plików cookies jest pokazanie Ci jak Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Marta Giers Badowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego (ul. Częstochowska 25/27/52, 02-350 Warszawa) oraz poinformowanie Cię jakie podjęto środki i politykę aby zapewnić możliwie najwyższy poziom prywatności i ochrony Twoich danych osobowych.

Chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu i zarządzaniu danymi osobowymi, które nam przekazujesz, powodach, dla których je zbieramy i jak zapewniamy ich bezpieczeństwo.

Przede wszystkim, chcemy Cię poinformować, że niniejsza Polityka Prywatności i Plików cookies została napisana w zgodzie z obowiązującym prawem. W celu zapewnienia Ci najwyższego poziomu transparentności i ochrony, wprowadzono rozwiązania, które są całkowicie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, które wchodzą w życie 25 maja 2018 roku i będą obowiązywały we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej.

 

1. Postanowienia Ogólne

„Strona” – strona internetowa dostępna pod adresem: www.kancelariamgb.pl.

„Administrator danych” – Marta Giers Badowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego (ul. Częstochowska 25/27/52, 02-350 Warszawa), email: marta(at)kancelariamgb.pl.

„Użytkownik” – osoba, która korzysta ze Strony.

„Pliki cookies” – niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefonie, tablecie, komputerze).

 

2. Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowe ma na celu zapewnienie Ci dostępu do usług w ramach Strony zgodnie z Twoimi potrzebami, na podstawie zgody udzielonej Administratorowi.

Nie jest możliwe zapewnienie dostępu do usług w ramach Strony, bez przetwarzania danych wymienionych w punkcie 4.

Użytkownik może udostępnić swoje dane poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na Stronie. Dane przekazane na podstawie formularza, przetwarzane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane formularzem. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działania związanego z funkcją formularza.

Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim.

 

3. Informacje na temat zbierania danych

W celu prawidłowego udostępnienia usługi w ramach Strony, poprosimy Cię o określone dane.

Podczas zbierania tych danych, poinformujemy Cię, jakie dane muszą być zbierane do świadczenia usługi oraz jakie są konsekwencje tego, że nie zgromadzimy koniecznych danych.

Ponadto, gdy zdecydujesz się poinformować nas o swoich danych osobowych, zaznaczając pola lub wybierając wyświetlane przyciski opcji, wyraźnie wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji zgodnie z prawem i niniejszą polityką prywatności.

 

4. Rodzaj zbieranych danych

Dane, które zbieramy, to dane wskazane w formularzu kontaktowym, takie jak: imię, nazwisko i adres email.

 

5. Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych ma Administrator tylko zgodnie z celem opisanymi w Punkcie 2 powyżej oraz wyłącznie w zakresie w jakim to jest niezbędne.

 

6. Okres przechowywania

Dane przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym do zapewnienia usługi, dla jakiej dane zostały udostępnione.

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane poza ściśle niezbędnym okresem.

 

7. Bezpieczeństwo i prywatność

Podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zachować bezpieczeństwo informacji opisanych powyżej, w szczególności przed przypadkową utratą, zniekształceniem, zmianą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem. Zapewnimy integralność i dostępność danych, które musimy przetwarzać przez cały czas.

W tym celu korzystamy ze starannie wyselekcjonowanych wyspecjalizowanych dostawców usług technicznych, aby zapewnić, w odniesieniu do przetwarzania danych, bezpieczeństwo, ochronę, zachowanie i odzyskiwanie powierzonych nam danych.

Informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach.

Na poziomie technicznym zestaw ścisłych, odpowiednich procedur i urządzeń technicznych pozwala nam:

  • zapewnić ograniczony dostęp do danych poprzez kontrolę dostępu i rygorystyczne procesy uwierzytelniania;
  • zapobiegać przypadkom piractwa danych;
  • zagwarantować fizyczne bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

 

8. Zasady i wykonywanie praw

Masz prawo w szczególności do dostępu, poprawiania, aktualizowania i usuwania swoich danych osobowych. Możesz egzekwować swoje prawa, pisząc do nas na Marta Giers Badowska – Kancelaria Radcy Prawnego (ul. Częstochowska 25/27/52, 02-350 Warszawa) lub marta(at)kancelariamgb.pl.

Zgodnie z wymogami prawa poprosimy Cię o dodatkowe potwierdzenie tożsamości, aby upewnić się, że jesteś właścicielem danych we wniosku.

Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Jeśli tak, napisz do nas na Marta Giers Badowska – Kancelaria Radcy Prawnego (ul. Częstochowska 25/27/52, 02-350 Warszawa) lub wysyłając e-mail na adres marta(at)kancelariamgb.pl.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w treści niniejszej Polityki prywatności, zmiany te zostaną ogłoszone za pomocą powiadomienia widocznego na Stronie.

 

10. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies.

Administrator przechowuje Pliki cookies na urządzeniach końcowym Użytkownika, z których Użytkownik miał dostęp do Strony, a następnie ma do nich dostęp w celach marketingowych (remarketingowych), statystycznych oraz w celach zapewnienia działania Strony.

Użytkownik może skonfigurować używaną wyszukiwarkę internetową w taki sposób, aby Pliki cookies nie były przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Takie działanie może utrudnić korzystanie ze Strony.

W dowolnie wybranym przez Użytkownika momencie, Użytkownik może usunąć przechowywane na jego urządzeniu końcowym Pliki cookies.

 

11. Piksel Facebook

Działania Użytkownika podejmowane w ramach strony są gromadzone przez piksel konwersji Facebook w celu prowadzenia działań remarketingowych w ramach portalu społecznościowego Facebook.

 

12. Google Analitycs

Działania Użytkownika podejmowane w ramach strony są gromadzone przez kod Google Analitycs i wykorzystywane do analizy statystyk Strony.