realtor professional presentation business background

Zarządzanie własnością intelektualną

Własność intelektualna stanowi podstawę funkcjonowania większości przedsiębiorstw związanych z branżą kreatywną. To składnik bardzo wartościowy, ale jednocześnie bardzo delikatny z uwagi na swój niematerialnych charakter. 
Zadbanie o właściwą organizację zaprocentuje stabilną sytuacją firmy w przyszłości.  
 • przygotowanie i negocjowanie umów ( m.in. na powstanie dzieła, licencje, sprzedaż);
 • przeprowadzenie audytu stosowanych rozwiązań;
 • przygotowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących własności intelektualnej;
 • kompleksowa obsługa w zakresie transferu technologii, w tym udział w negocjacjach, opiniowanie dokumentów;
turquoise abstract wall of modern business office skyscraper

Ochrona własności intelektualnej

Powstanie utworu to godziny ciężkiej i wymagającej pracy. Niezbędna jest wiedza, umiejętności, specjalistyczny sprzęt. To wszystko generuje konkretne koszty, które powinny znaleźć odbicie w przychodach z utworu.

Skuteczna ochrona wpływa pozytywnie na wyniki sprzedaży, wizerunek firmy i zaufanie kontrahentów. 

 • identyfikacje naruszeń;
 • podjęcie odpowiednich kroków w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszeń;
 • przygotowanie i opracowanie materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowań cywilnych i karnych;
 • reprezentowanie przed sądami cywilnymi, karnymi oraz organami ścigania;
Silhouette Group of Business People Handshake Concept

Znaki towarowe

Są najbardziej rozpoznawalną częścią marki. Rejestrując znak warto wziąć pod uwagę takie aspekty jak zasięg oddziaływania firmy, teraz i w przyszłości, rodzaj towarów i usług świadczonych przez przedsiębiorcę, warianty i otoczenie w jakich pojawi się znak.

W rejestracji znaków obowiązuje zasada – kto pierwszy, ten lepszy. Nie warto odkładać tego na później.

 • przygotowywanie zgłoszeń o uzyskanie praw ochronnych, sprzeciwów, itp.;
 • reprezentowanie mocodawcy przez Urzędem Patentowym RP i sądami;
 • przygotowanie i opiniowanie umów przenoszących prawo do znaku;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • pomoc prawna przy rejestracji znaku na terytorium Chin

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług.

KONTAKT