Prawo autorskie i prawo umów dla twórców i użytkowników kultury

 Praktyczne szkolenie, podzielonena dwa bloki tematyczne – prawo autorskie i prawo umów, podczas których przepracowane zostaną z uczestnikami podstawy prawa w sposób przyjazny, jasny i możliwy do zastosowania w praktyce. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji przedsięwzięć, w których sprawne posługiwanie się prawem autorskim jest niezbędne.

Prawo na rynku wydawniczym

Szkolenie skierowane do wydawców, ale również autorów, agencji literackich, dystrybutorów i innych osób związanych z rynkiem wydawniczym. Podczas szkolenia skupiamy się na problemach praktycznych, które najczęściej pojawiają się w codziennej pracy uczestników.